inspektion, slamsugning, belægningsarbejde, kloakarbejde, drænarbejde

Kloak

Vi løser samtlige større betonopgaver inden for jordentrepriser og betonentrepriser med vores firma Kathøj Kloakservice. Vi dækker hele Nordsjælland og Storkøbenhavn.

 

Vi udfører:

Strømpeforing

En strømpeforing er en metode til renovering af kloakledninger. En blød polyesterstrømpe som er imprægneret med kunstharpiks, føres ved hjælp af vand- eller lufttryk ind i den eksisterende kloakledning. Når strømpen er lagt på plads i kloakledningen, hærdes den ved hjælp af varmt vand, damp eller ultraviolet lys. På denne måde dannes der et nyt rør i den eksisterende kloakledning. Afslutningsvis genåbnes stikledningerne af en robot ved opskæring.

 

Rensning, spuling og TV-inspektion

Vi udfører spuling og rensning af kloakker i alle størrelse fra køkkenvask/toilet til hovedkloaker. Med topmoderne TV-udstyr kan vi hurtigt og præcist lokalisere fejl og skader på kloaksystemet, så som sætningsskader, rørbrud, forskudte samlinger, rødder eller rotteskader. Ved at bruge tv-inspektion spares udgifter til unødvendig gravearbejde da skadernes omfang og placering præcist kan lokaliseres.

 

Slamsugning

Med egne maskiner udføres slamsugning af septiktanke, trixtanke, samletanke og sandfang samt tag- og vejbrønde. Vi har stor erfaring og ekspertise til at løse alle opgave inden for flydende affald, og kan tilbyde nogle af branchens mest sikre og effektive løsninger, såsom tømning og slamsugning af olie- og benzinudskiller, fedtudskiller, sandfang, rensning af rørledninger samt afhentning af farligt affald.

 

Belægningsarbejde

I forbindelse med kloakarbejde og det medfølgende gravearbejde, er det ofte nødvendigt at reetablere belægninger. Vi har stor erfaring inden for belægningsarbejde og løser opgaver såsom brolægning, flisearbejde, opførsel af støttemure, asfaltarbejde samt reparationer og udgravninger.

 

Vi udfører alle former for belægningsarbejde og kan både gendanne og nyetablere belægninger såsom terrasser, indkørsler, torve, pladser og veje m.v. Vi arbejder med natursten, brosten, chaussisten og mange andre belægningstyper.

 

Kloak- og drænarbejde

Vi har lang erfaring i alle opgavetyper inden for kloak- og drænarbejde. Vi er naturligvis tilsluttet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol, for at sikre høj kvalitet af det udførte arbejde. Vi arbejder f.eks. med højtryksspuling, kloakreparation eller fejlfinding, TV-Inspektion, renovering eller ændring af eksisterende anlæg, etablering og servicering/reparation af omfangsdræn, pumpebrønde og udskillere, regnvandsfaskiner samt nedsivningsanlæg og samletanke.

 

Betonarbejde

Vi løser samtlige betonopgaver og betonarbejde i forbindelse med reparation eller nyanlægning af kloak. Bedre Bad Hornbæk - Finn Vindahl Andersen VVS-Entreprise A/S og Kathøj Kloakservice fungerer som totalleverandør og kan i fællesskab løse de fleste mindre og større kloakeringsopgaver i Nordsjælland og Storkøbenhavn.

 

Kontakt:

Kathøj Kloakservice
Jesper Boel eller Tonny Nielsen
Tlf: 49 75 86 50
E-Mail: info@kathoj.dk

 

Vi udfører også:

Powered by jms multisite for joomla